Til baka

Samhæfing

ATVINNUVEGA- OG
NÝSKÖPUNARRÁÐUNEYTIÐ
SAMTÖK
FERÐAÞJÓNUSTUNNAR
Lesa meira (pdf)

Samkomulag um samhæfingu

Til að tryggja sem hagkvæmust rekstrarskilyrði og velgengni íslenskrar ferðaþjónustu í sátt við land og þjóð þurfa samhæfing, heildarsýn og eignarhald að vera þvert á ráðuneyti. Samkvæmt samkomulagi milli ríkisstjórnar Íslands, Samtaka ferðaþjónustunnar og Sambands íslenskra sveitarfélaga um eflingu íslenskrar ferðaþjónustu, sem undirritað var í október 2015, mun Stjórnstöð ferðamála samhæfa krafta þessara aðila við að innleiða Vegvísi í ferðaþjónustu.

Skilvirkari stjórnsýsla

Stjórnsýslan verður einfölduð og skilvirkni hennar aukin til að einfalda ferðaþjónustuaðilum reksturinn, meðal annars með samhæfingu stofnana, einföldun verklags, einföldun og samræmingu laga og reglugerða og innleiðingu einnar gáttar fyrir leyfisveitingar og gögn. Einnig munu ferðamál fá aukið vægi innan atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins og hlutverk skrifstofu ferðamála verður skilgreint betur, meðal annars í tengslum við stefnumótun, samræmt lagaumhverfi, fjármögnun og bætt starfsumhverfi greinarinnar.

Stjórnstöð ferðamála 2015-2020

Stjórnstöð ferðamála mun samhæfa aðgerðir og fylgja eftir Vegvísi í ferðaþjónustu. Meðal annars verða birt reglulega áreiðanleg gögn um stöðuna í greininni, framkvæmd forgangsverkefna verður samhæfð og eftirfylgni markmiða sinnt. Framkvæmdastjóri Stjórnstöðvar mun leita eftir samstarfi við hlutaðeigandi aðila um að skilgreina leiðir til að ná sem bestum árangri. Unnið verður náið með forráðamönnum þeirra opinberu stofnana sem hafa með höndum málefni ferðaþjónustunnar, fulltrúum greinarinnar og öðrum hagsmunaaðilum. Stjórnstöð vinnur tillögur um forgangsröðun aðgerða í tengslum við fjárlagagerð hvers árs, enda er gert ráð fyrir því að forgangsröðun verði í sífelldri endurskoðun.

Áhættustýring

Gert er ráð fyrir stöðugu mati á helstu áhættuþáttum í íslenskri ferðaþjónustu. Dæmi um helstu áhættuþætti eru náttúruhamfarir, umhverfisáhætta, svört atvinnustarfsemi, orðspor, öryggismál, efnahagsmál, samspil greinarinnar og stjórnvalda, offjárfesting, lögbrot, upplýsingamál o.fl.

Verkefnalisti

Yfirlit verkefna

Á döfinni

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form