Til baka

Á döfinni

Verkefnalisti

ATVINNUVEGA- OG
NÝSKÖPUNARRÁÐUNEYTIÐ
SAMTÖK
FERÐAÞJÓNUSTUNNAR
19
/
01
/
2017
Staða -
Lokið
Hæfni og gæði

Hæfnisetur ferðaþjónustunnar stofnað

Ferðamálaráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir skrifaði í gær undir samning við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og Stjórnstöð ferðamála, á grundvelli samþykktar Alþingis frá því í október 2016, um verkefnið Hæfnisetur ferðaþjónustunnar til að auka hæfni í ferðaþjónustu.

Í Vegvísi í ferðaþjónustu sem gefin var út í október 2015 er fyrst og fremst lögð áhersla á sjö þætti til að byggja traustan grunn fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi og er aukning á hæfni einn sá mikilvægasti til að auka gæði, jákvæða upplifun ferðamanna og verðmætasköpun í greininni. Stjórnstöð ferðamála var falið að fylgja Vegvísinum eftir og gaf út skýrslu á sl. ári með tillögum til að auka hæfni starfsmanna í ferðaþjónustu undir heitinu Fjárfestum í hæfni starfsmanna. Verkefnið um aukna hæfni er sett á laggirnar til að framkvæma tillögurnar í skýrslunni. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, sem er í eigu aðila vinnumarkaðarins, leiðir Hæfnisetrið, í samstarfi við Stjórnstöð ferðamála og Samtök ferðaþjónustunnar.

Snýst um að uppfylla þarfir ferðaþjónustunnar

Hæfnisetur ferðaþjónustunnar er samstarfsverkefni aðila vinnumarkaðarins, fræðsluaðila og stjórnvalda um heildstæðar lausnir og úrbætur til að auka hæfni í ferðaþjónustu á Íslandi. Starfsemi setursins snýst um að uppfylla þarfir ferðaþjónustunnar fyrir aukna hæfni og auðvelda fyrirtækjum að fjárfesta í hæfni starfsmanna. Byggt verður m.a. á hæfnigreiningum starfa til að undirbúa fræðslu og þjálfunarúrræði. Litið verður til annarra þjóða sem hafa þróað lausnir til að auka gæði, framleiðni og arðsemi í ferðaþjónustu á grundvelli hæfni stjórnenda og starfsmanna, m.a. til Skotlands og Kanada sem búa yfir víðtækri reynslu á þessu sviði.

Í Hæfnisetrinu verður áhersla á samvinnu við greinina, aðila vinnumarkaðarins, fræðsluaðila og stjórnvöld við að þróa leiðtogafræðslu, námslotur fyrir starfsmenn í ferðaþjónustu, þrepaskipt starfsnám og raunfærnimat í starfsgreinum ferðaþjónustunnar.

Fjárfestum í hæfni starfsmanna 

Starfsnám í hinum fjölmörgu greinum ferðaþjónustunnar þarf að taka mið af hæfnikröfum og þörfum greinarinnar auk þess að taka mið af þörfum starfsfólks. Námsúrræðin miðast við íslenska hæfnirammann, en hæfniramminn var nýlega samþykktur af stjórnvöldum, aðilum vinnumarkaðarins og fræðsluaðilum, þ.m.t. formlega skólakerfinu og símenntunarmiðstöðvum.

Fjárfesting í hæfni starfsfólks er grundvallaratriði í sókn íslensku ferðaþjónustunnar til að auka gæði, starfsánægju, framleiðni og arðsemi. Samningurinn, sem undirritaður var í dag, er skýr stefnumörkun stjórnvalda og atvinnulífs um vilja til að auka arðsemi í íslenskri ferðaþjónustu með því að auka hæfni og um leið verðmætasköpun.

Mikilvægt að hæft starfsfólk sé til staðar á öllum vígstöðvum 

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamálaráðherra, segir ánægjulegt að Hæfnisetur ferðaþjónustunnar sé nú komið á koppinn. „Mikilvægur þáttur í því að hámarka gæði í ferðaþjónustu, og þar með jákvæða upplifun ferðamanna sem hingað koma, er að hæft starfsfólk sé til staðar á öllum vígstöðvum. Þetta eru enda tvö af þeim grundvallaratriðum sem áhersla er lögð á í Vegvísi í ferðaþjónustu. Með verkefninu er stigið stórt skref í því að koma til móts við þarfir ferðaþjónustunnar um hæft starfsfólk og auka þannig arðsemi greinarinnar. Það er komið til móts við mikið álag í ferðaþjónustunni með því að sníða námið þannig að það fari fram á vinnustöðum í stað þess að starfsfólki sé kippt út úr vinnu til að setjast á skólabekk úti í bæ. Það að hver komi inn á sínum forsendum og fái hæfni sína metna sem einstaklingur er líka afar jákvætt og þarft í ört vaxandi atvinnugrein, segir Þórdís Kolbrún.

Hlökkum til að takast á við þetta stóra verkefni í ferðaþjónustunni 

Sveinn Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, segir verkefni Hæfniseturs ferðaþjónustunnar ríma vel við önnur viðfangsefni Fræðslumiðstöðvarinnar. „Okkar hlutverk sem sérfræðiseturs er að þróa verkfæri til að efla hæfni í atvinnulífinu t.d. með hæfnigreiningum starfa, þróun raunfærnimats og námsúrræða. Við erum stolt yfir ábyrgðinni og hlökkum til að takast á við þetta stóra verkefni í ferðaþjónustunni,“ segir Sveinn.

Langtímagrunnur lagður í ferðaþjónustunni 

Óskar Jósefsson, framkvæmdastjóri Stjórnstöðvar ferðamála, segir stofnun Hæfniseturs ferðaþjónustunnar vera góðan og mikilvægan áfanga fyrir íslenska ferðaþjónustu. „Með stofnun Hæfnisetursins er lagður langtímagrunnur fyrir ferðaþjónustuna til að uppfylla væntingar ferðamanna, auka framleiðni og gæði í atvinnugreininni og síðan en ekki síst til að auka og styrkja starfsánægju þeirra sem í ferðaþjónustunni starfa,“ segir Óskar.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form