Til baka

Á döfinni

Verkefnalisti

ATVINNUVEGA- OG
NÝSKÖPUNARRÁÐUNEYTIÐ
SAMTÖK
FERÐAÞJÓNUSTUNNAR
23
/
06
/
2016
Staða -
Lokið
Jákvæð upplifun ferðamanna

Salernismál - Áfangaskýrsla 2: Þarfagreining

Stjórnstöð ferðamála óskaði eftir ráðgjöf EFLU varðandi umfang á skorti á salernisaðstöðu um landið og forgangsröðun staða þar sem nauðsynlegt þykir að fjölga salernum fyrir ferðamenn til að geta með bættu móti tekið á móti þeim mikla fjölda ferðamanna sem búist er við á komandi árum.

Þetta er önnur áfangaskýrslan af þrem sem birtar verða en verkefninu er skipt upp í eftirfarandi áfanga;

1.     Ástandsgreining: Greining á stöðu salernismála á ferðamannastöðum og aðgengi að salernum meðfram þjóðvegi 1.

2.     Þarfagreining: Forgangsröðun ferðamannastaða, fjöldi salerna sem þarf á hverjum stað og kostnaðarmat.

3.     Rekstrarform: Rekstur salerna á ferðamannastöðum og meðfram þjóðvegi 1.

Í þessari skýrslu hefur 16 ferðamannastöðum úr fyrri áfangaskýrslu verið forgangsraðað eftir því hversu mikilvægt það er talið að bæta salernisaðstöðu á viðkomandi stað. Þær niðurstöður fengust með því að horfa til fjölda gesta á hverjum stað, lengd heimsóknartímabilsins, staðsetningu og viðkomutíma ferðamanna.  Áætlaður samanlagður kostnaður við uppbyggingu salernisaðstöðu á þessum stöðum er á bilinu 1,4 til 2,1 milljarðar kr.  Kostnaðarmatið er byggt á reynslutölum EFLU úr nýlegum verkum en EFLA hefur komið að uppbyggingu salernisaðstöðu á nokkrum ferðamannastöðum á undanförnum árum. 

Þegar er í undirbúningi að bæta salernisaðstöðu á nokkrum af þessum stöðum á forgangslistanum og í sumum tilfellum er bent á að nota nýta megi salernisaðstöðu í nágrenni ferðamannastaðanna, sbr. fyrstu áfangaskýrslu EFLU sem er að finna á vef Stjórnstöðvar ferðamála.  Hafa ber í huga að uppbygging salernisaðstöðu á ferðamannastöðum er háð vilja og samþykki landeigenda og umsjónaraðila.

Sjá nánar í PDF

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form