Til baka

Á döfinni

Verkefnalisti

ATVINNUVEGA- OG
NÝSKÖPUNARRÁÐUNEYTIÐ
SAMTÖK
FERÐAÞJÓNUSTUNNAR
4
/
04
/
2016
Staða -
Lokið
Áreiðanleg gögn

Áreiðanleg gögn - Forgangsröðun viðfangsefna

Könnun var gerð á meðal 60 hagaðila um forgang viðfangsefna í rannsóknum og mælingum í íslenskri ferðaþjónustu. 

Neðangreind viðfangsefni voru talin í forgangi:

- Þolmörk ferðamennsku

- Stærð ferðaþjónustunnar á Íslandi – Lykiltölur

- Markhópagreining

- Samfélagsleg áhrif ferðaþjónustunnar

- Sérstaða svæða

- Ferðamenn eftir landssvæðum

- Ferðamenn á landsvísu

- Arðsemi ferðaþjónustunnar

- Virðiskeðja ferðaþjónustunnar

- Þjónustugæði

Vinnuhópar hafa nú þegar verið skipaðir um brýnustu viðfangsefnin og er hlutverk þeirra að greina þarfir og leggja fram tillögur um rannsóknaáætlun og aðferðafræði. Stefnt er að því að í apríl 2016 verði komin áfanganiðurstaða sem höfð verður til hliðsjónar við tillögugerð um ráðstöfun þeirra 150 mkr. sem var veitt á fjárlögum 2016 til að efla mælingar og rannsóknir í ferðaþjónustu. Ráðgert er að kynna lokaniðurstöður í júní og á að afurðin að vera heildstæð rannsóknaáætlun.

Samhliða verður kannað með hvaða hætti hægt er að birta rannsóknagögn og tölfræði miðlægt.  Kostnaður verður metinn við að uppfylla rannsóknaáætlunina sem getur nýst sem langtímaáætlun í fjárlagagerð. Einnig verða lagðar fram tillögur um hvernig megi bæta yfirsýnina og skýrari skiptingu verkefna og ábyrgðar í þessum málaflokki.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form