Til baka

Á döfinni

Verkefnalisti

ATVINNUVEGA- OG
NÝSKÖPUNARRÁÐUNEYTIÐ
SAMTÖK
FERÐAÞJÓNUSTUNNAR
11
/
11
/
2016
Staða -
Lokið
Jákvæð upplifun ferðamanna

Áhættustjórnun í ferðaþjónustu

Stjórnstöð ferðamála hefur í samvinnu við verkfræðistofuna Verkís hafið verkefni sem tekur á áhættustjórnun í ferðaþjónustu.

Verkefnið er í samræmi við markmið og forgangasmál verkefnaáætlunar 2016-2017 sem getið er um í Vegvísi, en þar eru talin upp verkefni sem tengjast áhættustjórnun í ferðaþjónustu. 

Markmið verkefnisins er að niðurstöður leiði til þess að betur verði hugað að áhættustjórnun í ferðaþjónustu og þar með auknu öryggi ferðamanna á þeim áfangastöðum sem þeir heimsækja á ferðalögum sínum um landið.

Verkefnið er tvíþætt:

1.       Könnun verður gerð meðal ferðaþjónustuaðila þar sem kannað er hvort viðkomandi er að beita áhættustjórnun í starfseminni.

2.       Mótun verkfæris fyrir ábyrgðar- og umsjónaraðila ferðamannastaða til áhættustjórnunar og áhættumats. Í verkefninu verður m.a. stuðst við alþjóðlega staðla og viðurkenndar aðferðir sem verið er að beita í ferðaþjónustu hérlendis og erlendis. 

Áætluð verkefnislok eru í júní 2017.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form