Til baka

Áreiðanleg gögn

ATVINNUVEGA- OG
NÝSKÖPUNARRÁÐUNEYTIÐ
SAMTÖK
FERÐAÞJÓNUSTUNNAR
Lesa meira (pdf)

Mikilvægasta aðgerðin

Ein mikilvægasta aðgerðin til að efla og skipuleggja ferðaþjónustu á Íslandi er að safna tímanlegum, áreiðanlegum og alþjóðlega samanburðarhæfum gögnum til grundvallar ákvörðunum og markmiðum í greininni. Lagt er til að mælingar og gögn um íslenska ferðaþjónustu verði uppfærð tímanlega og birt miðlægt skv. bestu erlendu fyrirmyndum. Einnig má líta til sjávarútvegs og annarra atvinnugreina sem náð hafa langt í að nýta gögn til grundvallar ákvörðunum og markmiðum. Tryggt verði að áfram verði unnið að árlegum ferðaþjónustureikningum (e. Tourism Satellite Accounts) og að þeir verði hluti þjóðhagsreikninga.

Markmið

Brýnt er að markmið í ferðaþjónustu byggi á áreiðanlegum mælingum á núverandi stöðu. Lykilmælikvarðar og leiðir til að meta árangur verði skilgreindar meðal annars í tengslum við markmið um jákvæða upplifun ferðamanna, aukna arðsemi greinarinnar, betri dreifingu ferðamanna og jákvæð viðhorf til greinarinnar. Skilgreindir hafa verið lykilmælikvarðar sem nýttir verða til að fylgja eftir markmiðum í ferðaþjónustu. Enn sem komið er hafa ekki verið sett fram töluleg gildi í tengslum við þessa lykilmælikvarða, en söfnun áreiðanlegra gagna þarf að vera forgangsatriði á árinu 2016 svo unnt sé að setja raunhæf töluleg markmið og fylgja þeim eftir.

Rannsóknir og nýsköpun

Rannsóknir verði efldar og sett fram sérstök áætlun tengd rannsóknum í ferðaþjónustu út frá þörfum greinarinnar, hagnýtingu niðurstaðna og alþjóðlegum viðmiðum. Ennfremur verði metnar leiðir til að styðja við nýsköpun og þróunarstarf í greininni.

Verkefnalisti

Yfirlit verkefna

Á döfinni

No items found.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form